උසස් පෙළදී ‘‘ස්මාට් වංචා‘‘ කළොත් අවුරුදු 05 විභාග තහනමක්

exam2ස්මාට්  ෆෝන්, ස්මාට් ඔරලෝසු, හෝ වෙනත් ඕනෑම තාක්ෂණික උපකරණයක් භාවිතකර වංචනික ලෙස රජයේ විභාගවලට පෙනී සිට හසුවුවහොත් එම අපේක්ෂකයන්ට එතැන් සිට කිසිම රජයේ විභාගයකට පෙනී සිටීමට නොහැකි පරිදි වසර 05ක විභාග තහනමකට ලක් කිරීමට කටයුතු කරන බව විභාග කොමසාරිස්වර ජනරාල් ඩබ්ලිව්. එම්. එන්. ජේ. පුෂ්පකුමාර කියයි.

මේ තීන්දුව ගෙන ඇත්තේ එළඹෙන උසස්පෙළ විභාගයේදී මේ තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිත කර  විභාග අපේක්ෂකයන් යම් පිරිසක් වංචනික ලෙස විභාගයට පෙනී සිටීමේ වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බවට අනුමාන කර ඇති බැවිනි.

මේ ආකාරයෙන් වංචනික ලෙස විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන් ගේ පස් අවුරුදු විභාග තහනමට අමතරව ඔවුන් භාවිත කළ ස්මාට් ෆෝන් හෝ වෙනත් තාක්ෂණික උපකරණ රාජ සන්තක වන බවද විභාග කොමසාරිස්වරයා කියයි. දැනට මේ ආකාරයෙන් රජයේ විභාග සදහා අපේක්ෂකයන් විසින් වංචනිකව භාවිත කළ ස්මාට් වර්ගයේ දුරකථන 300 වැඩි ප්‍රමාණයක් රාජසන්තක කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.