උසස් පෙළ ප්‍රතිපල ළඟදීම. සාමාන්‍ය පෙළ අගැයීම 28දා සිට.

advance levelඅධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දිනට පෙර ලබාදීමට හැකිවනු ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ අතර සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු එළැඹෙන 28 වැනි දා සිට ආරම්භ කිරීමට ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබේ.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඊයේ (17) අවසන් වූ අතර ඉතිහාසයේ වැඩිම පිළිතුරු පත්‍ර ප්‍රමාණය මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී ලැබී ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කරයි.

මෙවර පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයිම් කටයුතු අදියර 02ක් යටතේ පැවැත්වෙන අතර පළමු අදියර ජනවාරි 05 වැනි දා දක්වා පැවැත් වේ. දෙවන අදියර ජනවාරි 16 වැනි දා සිට 25 වැනි දා දක්වා මධ්‍යස්ථාන 87 කදී සිදු කිරිමට නියමිතයි.

පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම සඳහා 38,000 ක පමණ ගුරුවරුන් පිරිසක් සහභාගි කර ගැනිමට අපේක්ෂිත ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.