උසස් පෙළ ලියනවා නම් කියවීම අනිවා

a-l-studentsලබන 8 වැනි දා ආරම්භ කිරීමට නියමිත අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේදී අයදුම්කරුවන් විසින් පිළිපැඳිය යුතු උපදෙස් මාලාවක් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පුෂ්පකුමාර මහතා විසින් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව විභාගය පෙ.ව. 8.30 ආරම්භ වන අතර පෙ.ව. 8.00 ට පෙර සියලුම අයදුම්කරුවන් විභාග මධ්‍යස්ථානයට පැමිණිය යුතුය.

*විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර‍ පත්‍ර‍ය සමඟ ජාතික හැදුනුම්පත හෝ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර‍ අනිවාර්යෙන් රැගෙන යා යුතුය.

*විභාගයට පැමිණීමට පෙර කල්වේලා ඇතිව ප්‍ර‍වේශ පත්‍ර‍ය හොඳින් පරීක්ෂා කළ යුතු අතර තමා ඉල්ලුම් කරන විෂයයන්, මාධ්‍යය සහ අත්සන සහතික කිරීම ආදි වැදගත් කරුණු පිළිබඳ හොඳින් පරීක්ෂා කළ යුතු යුතුය. යම් වෙනසක් ඇත්නම් ඒ බව වහාම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත සඳහන් දූරකතන අංකවලට දැනුම් දිය යුතු වේ.

* අයදුම්කරුවන් විසින් Smart අත් ඔස්ලෝසු, ඡංගම දූරකතන සහ විද්‍යුත් උපකරණ මඟින් විභාග වංචා සිදු කන්නේද යන්න පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරන ලෙස විභාග ශාලාධිපතිවරුන් දැනුම්වත් කර කර තිබේ.

* වංචා සිදු කරන විභාග අයදුම්කරුවන්ට වසර 5කට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පවත්වනු ලබන සියලුම විභාග සඳහා පෙනී සිටීමට තහනමක් පනවනු ලබන අතර මෙවර විභාග ප්‍ර‍තිඵල ද අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

*විභාගය පවත්වන අවස්ථාවේදී බාහිර පාර්ශයන්ගෙන් අයදුම්කරුවන්ට කිසියම් බාධාවක් සිදු වන්නේ නම් ඒ බව වහාම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට සහ පොලිස් මූලස්ථානයට දැනුම් දීමට සියලු උපදෙස් ශාලාධිපතිවරුන්ට වෙත ලබා දී තිබේ.

* විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාව තුළ විභාග මධ්‍යස්ථාන තුළට අදාළ පාසලේ ගුරුවරුන් ඇතුළුව අවසර නොලත් කිසිදු පුද්ගලයෙක් අතුළත් නොවිය යුතු අතර එම පාසල් තුළ ඉදිකිරීම් කටයුතු, පන්ති පැවැත්වීම් ක්‍රීඩා උත්සව, රැස්වීම් පැවැත්වීම තහනම් වන බැවින් ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට විභාග මධ්‍යස්ථාන පිහිටා ඇති පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් විසින් වග බලාගත යුතු වේ.

*විභාග ශාලාව තුළ කිසියම් වංචාවක් හෝ අක්‍ර‍මිකතාවක් කිසියම් අයකු විසින් සිදු කරන්නේ නම් ඒ බව විභාග අපේක්ෂකයින්ට සහ දෙමාපියන්ට ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දැනුම් දිය හැකිය.

සෑම පැමිණිල්ලක් පිළිබඳවම සොයා බැලීම සඳහා විමර්ශන කණ්ඩායම් සූදානමින් සිටින අතර විභාග අධීක්ෂණ කණ්ඩායම් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ද ඇතුළුව දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකටම යැවීමට සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කොට ඇත.

* විභාගය ඩෙල්ෆ්, කයිට්ස් සහ නයිනතිව් ඇතුළු විභාග මධ්‍යස්ථාන 2230කදී පැවැත්වේ. මෙම විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් 315227ක් පෙනී සිටින අතර ඉන් 260ක් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත අයදුම්කරුවන් වේ.

මෙම විභාගය සම්බන්ධයෙන් විමසීම් කිරීම සහ පැමිණිලි කිරීම සඳහා පහත සඳහන් දූරකතන අංකවලට ඇමතීමට කටයුතු කරන්න

පාසල් විභාග සංවිධාන හා ප්‍රතිඵල ශාඛාව : 0112784208/ 0112784537/ 0113140314 /0113188350

ෆැක්ස් අංකය : 0112784422

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය : 1911

පොලිස් මූලස්ථානය – 0112421111

පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකය 119

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.