ඌව පලාත්සභා නිලධාරීන්ගේ රැකියා රැක දෙන්න… අනුර පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලයි…………

anura-kumaraඋෟව පළාත් සභාවේ නිලධාරින්ගේ රැකියා ආරක්ෂා කරදීමට මැදිහත් වන ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේදි අද (29) පළාත් පාලන හා පළාත් සභා ඇමතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ඌව පළාත් සභා මුදල් ලේකම්වරිය තනතුරෙන් පහළ දැමීමට අදාළ ලිපිය ඊයේ රාත්‍රියේ ඇයගේ නිවසට ගෙන ගොස් දී තිබෙන බව පැවසු විපක්ෂ සංවිධායකවරයා එම නිලධාරින් කිසිකෙනෙකු පළාත් සබාවේ අය වැය විවාදයට පැමිණ නැති බව ද කීවේය.
අඩුම තරමේ සභා ලේකම්වරයාවත් විවාදයට පැමිණ නැති බවත් මේ නිලධාරින්ගේ සේවය සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරන්න කටයුතු කරනා ලෙසත් අනුර දිසානායක සඳහන් කළේය.

ඊට පිළිතුරු දුන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමති ෆයිසර් මුස්තාපා මට නෛතික බලයක් නැහැ…. ආණ්ඩුකාරතුමාටයි බලය තියෙන්නේ….. මම එතුමගෙන් අහලා බලන්නම් යැයි කිවේය.

කතානායක කරු ජයසූරිය – ඒත් ඔබතුමාට කරුණු පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න පුළුවන් නේද? මේ පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය අවසන් වෙන්න කලින් ඒක කරන්න පුළුවන් නම් හොදයි.

ඇමති මුස්තාපා – කතානායකතුමනි පළාත් සභා පනතට අනුව මට නෛතික බලයක් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ ආණ්ඩුකාරතුමාටයි.

කතානායක – හරි සභාවට කරුණු පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න පුළුවන්නේ.

ඇමති – හොදයි මම ආණ්ඩුකාරතුමාට කරුණු පැහැදිලි කරන්නම්.

අනුර දිසානායක – ආණ්ඩුකාරතුමාට නොවෙයි පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු පැහැදිලි කරන්න.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.