එජාපයේ පස් මහා බැළුම්

eae68528a7a0c416e2bdb0631a7307d5_L

 

 

 

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රකාශයවන මාස 06 කින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ ක්‍රියාවලිය අද (23) එළි දක්වා තිබේ.

ඒ අනුව ආර්ථිකය දියුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය, දූෂණය මුලිනුපුටා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය, නිදහස තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය, යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජන ක්‍රියාවලිය සහ අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවිමේ ක්‍රියාවලිය ආදිය සඳහා එහි දී ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දී තිබේ.

පවුලේ ආදායම ඉහළ නැංවීම, ආර්ථික සංවර්ධනය, යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම, නිදහස් අධ්‍යාපනය, වංචා දූෂණ සොරකම් වැළැක්වීම මුල් කරගෙන ද මෙම පංචවිධ සැලැස්ම සකස් කර ඇත.

මේ අතර ජන ජීවිතයට ප්‍රශ්න හා ගැටලුවලට ඉදිරි 05 වසරේ දී ලබාදෙන විසඳුම් ද මෙම සැලැස්මට ඇතුළත් වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.