එජාප මන්ත්‍රීවරුන්ට ගුවන් ගමන් තහනම්

planeඑක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් සියලූ දෙනාටම මෙම වසර තුළ දී විදෙස් සංචාරයන් සීමා කරන ලෙස එම පක්ෂ නායක හා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

මෙම කාලය තුළදි අත්‍යාවශ්‍ය විදෙස් සංචාරයක් තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව සති තුනකට පෙර තමන්ව දැනුම්ත් කරනා ලෙසද අගමැතිවරයා එම ලිපිය මගින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන සියලුම ඇමතිවරුන්ට හා මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

රජයේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා ප්‍රමුඛතාවයෙන් යුතුව ඉටු කර ගැනිම වෙනුවෙන් මෙම ලිපිය යොමු කරනා බවද අගමැතිවරයා තවදුරටත් මැති ඇමතිවරුන් දැනුම් වත් කර ඇත.

අය වැය අවසන් වන තුරු මන්ත්‍රීවරුන්ට විදෙස් සංචාර සිමා කරමින් අගමැතිවරයා ඊයේ (06) මෙම ලිපිය සියලූ මන්ත්‍රීවරුන් වෙත යවා තිබේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.