එජාප සෑම පා. මන්ත්‍රීවරයෙකුටම නිශ්චිත වගකීම්

Ranil Wickramasingheඑක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු කිරීමේදී සෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු සඳහාම වෙනම නිශ්චිත වගකීම් පැවරීමට අපේක්ෂා කරන බව එම පක්ෂයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

පක්ෂයේ මෙහෙයුම් කටයුතු හා පක්ෂ සංවිධාන කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දැනටමත් තරුණ මුහුණු කිහිපයක් පත්ව ඇතැයි පවසන අග්‍රාමාත්‍යවරයා පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් නියෝජ්‍ය නායකයා වෙත නව වගකීම් රැසක් පැවරීමටද කටයුතු කරන බව දන්වා සිටී.

පක්ෂයේ ප්‍රතිසංස්කරණ හා ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාවලිය ගැන සොයා බැලීමට පත් කළ රුවන් විජේවර්ධන කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරලීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගෙන ඇති අතර ඊට අදාළ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සිදුකිරීමට ද පියවර ගන්නා බව රනිල් වික්‍රමසිංහමහතා පවසා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.