එල්.ඊ.ඩී. පුළුල් තිර ඡන්ද ප්‍රචාරණය තහනම්

 

 

 

Free-shipping-New-RGB-led-sign-programmable-Led-Message-board-39-X7-9-scrolling-Led-display

 

 

එල් ඊ ඩී පුළුල් තිර භාවිත කරමින් පොදු ස්ථානයන්හි දේශපාලන ප්‍රචාරක කටයුතු සිදුකිරීම තහනම් කර තිබේ.

මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති විමර්ශන සහ සැලසුම් අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ චන්න පී. සිල්වා මහතා කියාසිටියේ ඊට අදාළ දැනුම්දීම් මේ වනවිට සිදුකරමින් පවතින බවයි.

එල් ඊ ඩී පුළුල් තිර භාවිත කරමින් පොදු ස්ථානයන්හි ප්‍රචාරක කටයුතු සිදුකිරීම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් බවද ඔහු කීය.

ඊට අමතරව දුම්රිය, ලංගම ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්හි සිදුවන ප්‍රචාරක කටයුතුද සීමා කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ඒ මහතා කියා සිටියේය.

ඊට අදාළ දැනුම් දීම් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දී ඇති බවද පැවසේ.

ඒ අනුව පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්හි සවිකර ඇති රූපවාහිනියක යම් දේශපාලන වැඩසටහන් විකාශය වන්නේ නම්, එය ක්‍රියා විරහිත කළ යුතු වේ.

මූලා

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.