එල්.ටී.ටී.ඊ ය විසින් වළලා තිබූ බෝම්බ ඇතුළු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් මන්නාරමෙන් සොයාගැනේ…………

bombsදිනසේන රතුගමගේ

මන්නාරමේ ගුවන් හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ට ලැබුණු තොරතුරක් මත මන්නාරමේ සිත්තිවිනයාගපුරම් ප්‍රදේශයේ  එල්.ටී.ටී.ඊ ය විසින් වළලා තිබූ බෝම්බ ඇතුළු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් 18 දා සවස ගොඩගෙන තිබේ. මෙම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අතර බෝම්බ 12ක්,ආර්.පී.ජී.බෝම්බ හා මෝටාර් උණ්ඩ ඇතුළු තවත් උද උපකරණ රැසක් තිබී ඇත.

මන්නාරම දිසා අධිකරණයෙන් ලබාගත් නියෝගයක් මත එම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගය මන්නාරමේ ජනශුන්‍ය ප්‍රදේශයකදී පුපුරවා විනාශ කිරීමට අවසර ලැබී තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.