එ.ජා.ප.ය තුළත් කාන්තාවන්ට නිසි ඉඩක් නෑ. – රෝසි සේනානායක

rosy-senanayake

තම පක්‍ෂය තුළින් පවා කාන්තා නියෝජනයට නිසි ඉඩ කඩ ලබා දී නැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනි රෝසි සේනානායක පවසා ඇති අතර සෑම දේශපාලන පක්‍ෂයකින් ම නාම යෝජනා ලබා දීමේ දී අඩු තරමින් සියයට තිහකවත් කාන්තා නියෝජනයක් අනිවාර්ය කිරීම සඳහා නීති සම්පාදනය විය යුතු බව ඇය පවසා ඇත.

BBC සංදේශය සමග කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක දී ඇය පවසා ඇත්තේ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කර ගැනීම සඳහා එදා සිට තම පක්ෂය තුළ පවා නිරන්තර අරගලයක යෙදී සිටින බවත් එය අත් නොහරින බවත් ඇය අවධාරණය කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.