ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ශී‍්‍රලනිප සංවත්සරය වර්ජනය කරයි

noඒකාබද්ධය නියෝජනය කරන ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායම ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවත්සරයට නොයෑමට තීරණය කොට ඇත. විශේෂයෙන්ම පළිගැනීම, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට උදවු කිරීම සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය පවත්වාගෙන යාමට දක්වන සහය නිසා ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂය දිනෙන් දින පරිහානියට ලක්වන බවත් විශේෂයෙන්ම සංවිධායක ධූර ඉවත් කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිතවත් අය පත්කිරීමට මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව විරෝධය දක්වාත් මෙවර ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවත්සරයට නොයෑමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කල බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හිතවත් කණ්ඩායම සඳහන් කොට ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.