ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කතා රූපවාහිනී විකාශනයේ නෑ

Parliamentපාර්ලිමේන්තු සභා රැස්විම් රූපවාහිනියෙන් සජිවිව විකාශය වන පළමු පැය තුන ඇතුළත ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විවාදයේදි කතා කිරිමට අවස්ථාව නැත්තේ මන්දැයි තමා සොයා බලන බව කතානායක කරු ජයසූරිය පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (16) ප්‍රකාශ කළේය.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් කතානායකවරය මේ බව කීවේය. පාර්ලිමේන්තු රැස්විම් ජාතික රූපවාහිනියේ සජිවිව විකාශය වෙන්නේ පැය දෙකහා මාරක් පමණයි. එක් නාලිකාවක පැයක් පමණයි. අපේ කිසිම කථිකයෙකුට ඒ පැය දෙකහමාර තුළ කතා කිරිමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැතැයිෙ දිනේෂ් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේය.

මන්ත්‍රීවරු 51 දෙනෙක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සිටියද එම කණ්ඩායමේ කථිකයෙකුට කතා කිරිමට අවසථාව ලැබෙන්නේ තුන්වෙනි පැයේදි බව මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන්නේය. එම නිසා මුල් පැය දෙක ඇතුළත කතා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස මන්ත්‍රීවරයා කතානායකවරයාගෙන් රිති ප්‍රශ්නයක් මතු කරමින් ඉල්ලා සිටියේය.

සභානාය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා –
ඇයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ප්‍රශ්න තුනක් අහන්න පුළුවන්.
(මේ අවස්ථාවේදි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඊට විරෝධය පළ කරමින් කෑ කෝ ගසන්නට වූහ)

කතානායක –
නැහැ නැහැ මේ කියන්නේ කතා කිරිමේ අවස්ථාව ගැනයි. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මතු කළ අදහස ගැන අවධානය යොමු කර අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.