කඩදොර විහාරය යලි මතු වෙයි.

av-9-3කඩදොර විහාරය නැවත ජලයෙන් මතුව තිබේ.

ඒ පවතින කාලගුණ තත්වය හමුවේ කොත්මලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම 25% දක්වා පහල වැටීම හේතුවෙන්.

කොත්මලේ ජලාශය ඉදි කිරීමේදී තෙල්දෙණිය නගරය සම්පුර්ණයෙන්ම පාහේ යට වූ අතර ඔබ අද දකින්නේ නව තෙල්දෙණිය නගරයයි. පැරණි නගරයේ තිබු සියලු ගොඩ නැගිලි ජලයට යට වූ අතර වේල්ල අසල පිහිටි කඩවර විහාරය මෙලෙස ජාල මට්ටම පහත බසීමේදී දැක ගන්නට අවස්තාව හිමි වේ.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.