කථානායක චමල්ටත් මහින්දගෙන් කැපිල්ලක්

mahindachamal

 

 

 

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ තනතුරු බෙදා  දීමේදී තමන්ටත් අසාධාරණ ලෙස සලකු බව කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ කියා සිටියේ  ගාල්ල බටගන්විල  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ කි‍්‍රයාකාරීන් අමතමින්ය.

2005 වසරේ පැවති කැබ්නට් මණ්ඩල සංශෝධනයේදී තමන්ට ලබුණේ කැබ්නට් නොවන කෘෂිකර්ම ඇමතිකම බව මෙන්ම එහි ඇමතිවරයා වූයේ මෛති‍්‍රපාල මහතා බව ද ඔහු කියා සිටියේය.

“මට වාරිමාර්ග ඇමතිකම ලැබුණා. ඇමතිකමේ දිවුරුම් දීලා බලනකොට මහවැලි විෂය නැහැ. ගාමිණී දිසානායක ඇමතිතුමාගේ කාලයේ ඉඳලා වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශයට තමයි මහවැලි විෂය තිබුණේ. මේ ගැන මම ඇහුවා. එතකොට කීවා ඒක මෛත්‍රී ඉල්ලුවා. එයාට මහවැලිය දුන්නා කියලා. ඒ අනුව බලනවිට මටත් අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා”

 

තනතුරු සහ බලතල ගැන නොතාකා ජනතාවට සේවය කිරීම වැදගත් බව කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ කියා සිටියේ යේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.