කන්‍යා භාවය රකින ශිෂ්‍යාවන්ට ශිෂ්‍යත්ව පිරි නැමීම

කන්‍යා නවය ආරක්ෂා කරන්නන්ට ශිෂ්‍යත්ව පිරි නැමීමේ පුවතක් දකුණු අප්‍රිකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයකින් වාර්තා වේ.
මෙම ක්‍රමය හදුන්වා දුන් තුකෙලාහි නගරාධිපති ඩුඩු මසිබුකෝ පවසන්නේ එය ශිෂ්‍යත්වයකටත් වඩා ගැහැණු දරුවන්ට ආලෝකයක් බවයි.
කෙසේ වෙතත් ගැහැණු දරුවන්ගේ ආත්ම ගෞරවයට හානි වෙන බව පවසමින් මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් මෙය දැඩි ලෙස හෙළ දකින බව විදෙස් ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!