‘කඳුල සතුටට හැරෙයි’ කුලියාපිට්යේ දරුවාට පිටරට වරම්

‘කඳුල සතුටට හැරෙයි’ කුලියාපිට්යේ දරුවාට පිටරට වරම්

british-airways-plane

කුලියාපිටියේ පාසලකින් HIV අසදිත බව පවසමින් ඉවත් කළ සිසුවා හට එංගලන්තයේ පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් උපකාර කිරීමට ඉදරිපත් වී තිබෙනවා.

ඔහු  සුරංග චමින්ද විදානගේ නමැති තරුණයෙක්. මාධ්‍ය තුලින් දැඩි ලෙස කතා බහට ලක් වූ මෙම සිද්ධිය බොහෝ පිරිස්වල අවධානයට ලක් වුණා.

මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් , කුරුනෑගල සහිරා විදුහලත් දරුවා බාර ගැනීමට කැමැත්ත පල කර සිටි අතර අවසානයේ දරුවාට ඉතා යහපත් අවස්තාවක් උදා වීම සතුටට කරුණක්.

ගමේ පාසලෙන් ඉවතට දැමු ඔහු හෙට විදෙස් අධ්‍යාපනය ලැබීම ඔහුට එරෙහිව හඬ නැගු නුගත් සමාජයට අතුල් පහරක්ම වනු ඇති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.