කම්කරු නිලධාරී සංගමය සමග සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්… රජය කියයි…

shutterstockවැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරි සංගමය සමඟ සාකච්ඡා කර ගැටලුව නිරාකරණය කර ගැනීමට ඕනෑම අවස්ථාවක සූදානම් බව කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්‍ය ඇමැති රවින්ද්‍ර සමරවීර පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (09) ප්‍රකාශ කළේය.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය ගැන පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරන ලෙස ප්‍රශ්නයක් යොමු කළ අතර රජයේ ස්ථාවරය දැනුම්දෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව පැවැසුවේය.
මෙරට කම්කරුවාගේත්, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේත් යහපත උදෙසා වසර 93 ක් පැරණි දෙපාර්තමේන්තුව වර්තමාන අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන පරිදි ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට සැරසෙන මොහොතේ මෙම වැඩ වර්ජනය ආරම්භ කර ඇති බවත් රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරි සංගමය යෝජනා කරන සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීමට අඩුම තරමේ මාස තුනක් යන බවත් පැවැසූ ඇමැතිවරයා එම ව්‍යවස්ථාව හා ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම කඩිනමින් සිදු කරන බව ද පැවැසීය.
ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට දැනටමත් පියවර ගෙන සංගමය සමඟ සාකච්ඡා කර තිබියදී එම එකඟතාවන් බිඳ දමා වර්ජනයේ නියැලෙන වෘත්තීය නියෝජිතයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට රජය සූදානම් බව ද ඇමැතිවරයා පැවැසුවේය.
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ වර්ජනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරමින් ඇමැතිවරයා මෙසේද ප්‍රකාශ කළේය.

“කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වත්මන් පරිපාලන, සංවර්ධන හා නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතා සඳහා ගැළපෙන පරිදි ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමැති ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න ම විසින් පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මස 21 වැනිදා කමිටුවක් පත් කළා. කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්වරයකු වූ මහින්ද මඩිහහේවාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ කමිටුව පත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරි සංගමය ඇතුළු නියෝජිත කණ්ඩායම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහ අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වහාම සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුමත කර පෙර කී පරිදි ඔවුන්ව SL – 01 වැටුප් පියවරේ සියලුම කම්කරු නිලධාරින් පිහිටුවන ලෙසයි. ඇමැතිවරයා ඇතුළු නිලධාරින් සහභාගිව ප්‍රධාන තීරණ කිහිපයක් මේ සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබුවා. රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරි සංගමය විසින් යෝජනා කරන පරිදි එම නිලධාරින් සඳහා සේවා ව්‍යවස්ථාවක අවශ්‍යතාවය සහ සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීම ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් පිළිගැනීම, සේවා ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සිදු විය යුත්තේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරි අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන ආකාරයට හා නිලධාරින්ගේ යහපතට හේතු වන ආකාරයෙන් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම, විධිමත් කමිටුවක් මඟින් මාස තුනක් තුළදි කටයුතු අවසන් කිරීම යනාදි කාරණාවලට මේ සාකච්ඡාවේදි එකඟතාව පළ වුණා. සංගමය ඉල්ලා සිටින වැටුප්තලය ස්ථාපිත කිරීම රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ ගැටලු ඇති කරන්නක් බැවින් ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කළ යුතුයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.