කරුංකා හිරවේ – පැස්කි කොටුවේ

karunkaමෙම කරුංකා තොගය මේ වන විට නිදහස් කරගත නොහැකිව රේගු භාරයේ ඇති බවත් ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍යමණ්ඩල අනුකමිටුව ලබා දුන් තීන්දුව නොසලකා කටයුතු කර ඇතිබැවින් එම කරුන්කා තොග නිදහස් නොකිරීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර උපදෙස් දී ඇත.

ඒ සමඟම දිගින් දිගටම එල්ලවන දූෂණ චෝදනා හේතුවෙන් ආර්.පාස්කරලිංගම් මහතාට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක තනතුර ඇතුළු ඔහු දරණ රජයේ වගකීම් සියල්ල අහිමි වන තත්ත්වයක් මතුවේ තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.