කලබල එපා-රනිල්

 

 

download (6)

 

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවීමෙන්  අනතුරුව සාමකාමී ලෙස බල හුවමාරුවකට  වැඩකටයුතු කරගෙන යන විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා

කලබල ඇති නොකරන්නැයි  සමස්ත ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අළුත් ජනාධිපතිවරයා අවසන් ප්‍රතිපලය නිකුත් වූ වහාම දිවූරුම් දීමට නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.