කලා කරුවන්ට මාරු කාසි

anusha-gokulaවිවිධ කලා ක්ෂේත්‍රවල නියැළුණු අගහිඟ සහිත කලාකරුවන් හාර දහසකට පමණ 2018 වසරේ මූල්‍යාධාර ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අනුෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු පවසයි.

වසර 2017 දී ආර්ථික අගහිඟ වියපත් කලාකරුවන් 1042 ක් වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් අයදුම්පත් කැඳවා අයකුට රුපියල් 10,000 බැගින් අවුරුද්දකට එක්වතාවක් වූ මූල්‍යාධාර ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් මේ වනවිට කලාකරුවන් 3500ක් පමණ ලියාපදිංචි වී සිටින බවත් අනූෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු වැඩි දුරටත් සදහන් කර තිබේ.

මේ මුදල ලබදීමට වැය කරන පරිපාලන සහ කළමනාකරණ වියදම ගෙවන මුදලට සමාන විය හැකිය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.