කළුතර කටුපොල් ගැටුමක්

coconut-palmවතු සමගම් කළුතර දිස්ත්ත්‍රික්කයේ කටුපොල් වැවුවහොත් තමන් එම් වතු වලට පැන වගාව ගලවා දැමීමට කටයුතු කරන බව බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජගත් පින්නගොඩ විතාන පැවසුවත් මහින්ද  සමරසිංහ ඇමති වරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ එසේ කිරීමට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට බලයක් නැති බවයි. වතු සමාගම් රැසක්  රබර් වගාව ඉවත් කොට කටු පොල් වගා කිරීම ආරම්භ කොට තිබේ.

කටු පොල් ගසත්, පොල් ගසත් සංසන්දනය කළහොත් කටු පොල් ගසෙන් ලබාගත හැක්‌කේ තෙල් පමණි. එයින් පරිසරයට වන හානිය අතිමහත්ය. කටු පොල් වගා කළ බිමක නැවත වසර ගණනකට වෙනත් බෝගයක්‌ වගා කළ නොහැක. ඒ කටු පොල් ගස භූගත ජලය උරාගැනීමත් සමග පස නිසරු වන හෙයිනි.  ෆාම් තෙල් ලබා ගැනීමට කෙරෙන කටු පොල් වගාව ද නිවර්තන වනාන්තර විනාශ වීම සඳහා හේතු වී ඇති සාධකයකි. මේ නිසා අග්නිදිග ආසියානු රටවල විශාල වනාන්තර විනාශයක්‌ සිදු වී තිබේ. විශේෂයෙන් ඉන්දුනීසියාවේ හා මලයාසියාවේ මෑත කාලයේ දී එවැනි තත්ත්වයක්‌ ඇති විය. මේ වගාවේ යෙදෙන සමාගම් ෆාම් තෙල් වගාවේ මෙන් ම දැව හා පල්ප නිෂ්පාදනයේ ද යෙදෙන බැවින් ඒ කලාපයේ වන විනාශය මේ සාධක සමූහයේම ප්‍රතිඵලයක්‌ සේ දැක්‌විය හැකිය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.