ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සහන

 

downloadcvf

 

 

 

ණය කාඞ්පත් සඳහා වාණිජ බැංකු අය කරෙන අතිරේක පොලිය සියයට අටක උපරිමයකට යටත් කිරීමට අතුරු අය වැයෙන් කර ඇති යෝජනාව අතුරු අයවැය පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වීමෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

මිල දී ගැනීමේ හැකියාව ඉන් ඉහළ යනු ඇති බවට අපේක්ෂා කෙරේ.

ණය තොරතුරු කාර්යංශයේ ලැයිස්තුගත වී ඇති රුපියල් 250,000ට අඩු ණය සඳහා ණය කාඞ්පත් හිමියන්ට වාණිජ බැංකු මගින් සහන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද යෝජනා කර ඇත.

ඒ යටතේ බොහෝ විට ණය පියවීම සඳහා අතිරේක කාලයක් ලබාදෙනු ඇතැයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් විශ්වාසය පළ කරති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.