කාන්තාවන්ට ගජ වාසියක්

suzuki-access-125-honda-activa-125-spec-comparo-photo-image-pics-zigwheels-m1_720x540අතීතයේදී කාන්තාවක් යතුරු පැදියක් පැදගන යාම බලාසිටින්නන්ගේ විශ්මයට හා උසුළු විසුළු වලට ලක්වන දෙයක් විය.

එහෙත් ස්කූටර් මාදිලිය කරලියට පැමිණීමත් සමග කාන්තාවන්ට යතුරුපැදිය තවදුරටත් නුහුරු දෙයක් වුයේ නැහැ.

මේ ලිපිය දිග හැරෙන්නේ එවැනි අයවලුන් වෙනුවෙන් Suzuki සමාගම හදුන්ව දුන් නවතම ස්කූටරය පිලිබඳවයි.

Suzuki සමාගම තම අසල්වැසි රටවල තම විකුණුම් ධාරිතාවය වැඩි කරගැනීම සදහා එම Suzuki Access 125 යතරු පඩිය හදුන්වා දී තිබේ.

124 CC කාණ්ඩයේ four – stroke එන්ජිමකින් බල ගැන්වෙන මෙම යතුරු පැදිය ඉතා අලංකාර නිමාවකින් යුක්ත වීමත්  වර්ණ රැසකින් තෝරා ගැනීමට ලැබීමත් පාට වලට ආස කරන කාන්තාවන්ට සුභ ආරංචියක්.

ලංකාවට වගේම නෙපාලයටත් අපනයනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන මෙම යතුරු පඩිය දිලියේ පිහිටි ප්‍රදර්ශනාගරයකදී අලෙවි වුයේ රුපියල් 53887 කටයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.