කාලෝ වෙනුවට කොල්වින් පත්කලොත් අඛන්ඩ වෛද්‍ය වැඩ වර්ජනයක්

kalo-fonsekaවෛද්‍ය සභාවට කාලෝ ෆොන්සේකා වෙනුවට කොල්වින් ගුණරත්න පත්කලොත් නැවත නොදන්වා  අඛන්ඩ වැඩ වර්ජනයක යෙදෙන බව වෛද්‍ය සංගමය අද තීරණය කළා. වෛද්‍ය සභාවට සභාපතිවරුන්  පත්කිරීමේ බලය ඇමතිට ඇතත් ඉවත් කිරීමේ කිසිදු බලයක් ඔහුට නොමැති බව වෛද්‍ය සංගමය පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.