කාසල් රී සිඳී යයි…

casalryජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ප්‍රධාන වශයෙන් ජල විදුලිය උත්පාදනය කරන විමලසුරේන්ද්‍ර, ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන හා පොලිපිටිය යන විදුලි බලාගාර සඳහා ජලය සපයන කාසල්රී ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 15 ක් දක්වා පහත බැස තිබෙන බව විදුලි බල මණ්ඩලය ‍පවසයි.

කාසල්රී ජලාශයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සපයන කෙසෙල් ගමු ඔය ආශ්‍රීත ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වලට වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් නිසි පරිදි ජලය නොලැඹීම නිසා කාසල්රී ජලාශයේ ජල මට්ටම පහත වැටී ඇත.

මේ හේතුවෙන් විමලසුරේන්ද්‍ර බලාගාරයේ එක් විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන බව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.Castlereigh

කාසල්රී ජලාශ‍ය සිඳීයාමත් සමඟ ඊට යටව තිබූ පැරණි නගරයේ කොවිළක්ද මතුව තිබෙනු දක්නට ලැබෙයි. ඡායා රූපවලින් දැක්වෙන්නේ සිදී ගිය දියෙන් මතුව එන කෝවිලකි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.