කුරුණෑගල වැඩිම පිරිසක් අදුරේ…………

kurunegalaරටේ විදුලිය නොමැති නිවාස ඒකක සංඛ්‍යවෙන් වැඩිම පිරිසක් සිටින්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බව විදුලි බල හා බලශක්ති නියෝජ්‍ය ඇමති අජිත් පි පෙරේරා පාර්ලිමේන්තුවේදි අද (29) ප්‍රකාශ කළේය.

විදුලි බලය නොමැති නිවාස 41174 ක් ලංකාවේ තිබෙන බවත් ඉන් වැඩිම සංඛ්‍යාව වන 7471 ක් තිබෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බවත් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා කීවේය. මෙය රටේ සම්පුර්ණ නිවාස සංඛ්‍යාවෙන් 0.8% ක ප්‍රමාණයක් බවද ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේය. 2016 දෙසැම්බර් 31 දා වන විට රටම එළියයි අදුර දුරළයි වැඩසටහන යටතේ එම ප්‍රමාණය ද අඩු කිරිමට කටයුතු කරමින් සිටිනා බවද නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර ඇසු වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂිත ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමතිවරයා මේ බව කීවේය.

රටේ විදුලි අවශ්‍යතාවය සම්පුර්ණ කිරිම සඳහා කෙරවලපිටියේ මෙගාවොට් 300 ක එල්.එන්.ජි බලාගාරයක් ඉදිකිරිම සඳහා ටෙන්ඩර් කැදවා තිබෙන බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය. ඊට අමතරව මෙගාවොට් එකක සුර්ය බලාගාර රටපුරා ඉදිකිරිමට කටයුතු කරනා බවද සඳහන් කළේය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.