කෙළින්ම මනාප ලකුණු කරති

de47bc9749c6e02a092afe9b173deb6e_L

තම විවාහ මංගල උත්සවය කටුනේරිය දේවස්ථානයේදී සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් කෙළින්ම ගියේ මනාප ලකුණු කරන්නයි.

කටුනේරිය මහා විද්‍යාලයේ පැවති ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී ඡන්දය භාවිතා කිරීමෙන් පසුව මධු සමයට නික්ම ගියහ.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.