නෙරංජන් වෙනුවට විමලදාස.

 

parliment

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නෙරංජන් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ හදිසි අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසුනේ මීළඟට දිවුරුම් දීමට සූදානම් වන්නේ දොඩන්ගස්ලන්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ සංවිධායක ආර්. ඩී. විමලදාස මහතා බවට වාර්තාවේ.

ඒ මහතා වයඹ පළාත් සභාවේ නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා ලෙසින් ද කටයුතු කරනු ලබයි.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.