කොටුව දුම්රිය ආපනශාලා ටෙන්ඩරයේ මගඩියක්.

colombo-fort-railway-stationකොළඹ – කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ ආපන ශාලාව පවත්වාගෙන යෑමට අවසර ලබාදීමේ දී අක්‍රමිකතාවක් සිදු ව ඇති බව ඒ සඳහා ටෙන්ඩර් පතක් යොමු කළ පුද්ගලයෙකු සඳහන් කරයි.

මීට පෙර ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාමේ දී අක්‍රමිකතා සිදුකළ පුද්ගලයෙකුට එම ටෙන්ඩරය ප්‍රදානය කර ඇති බව ඔහු පෙන්වා දෙයි. ටෙන්ඩරය ලබාගත් පුද්ගලයා මීට පෙර දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ ආපනශාලාව පවත්වාගෙන යාමේදී ද අධික මිලට ආහාර අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබුවෙකු බව පැවසේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!