ගණිතය අසමත් සිසුන්ට උසස්පෙළ අධ්‍යාපන වරම්………….

studentsගණිත විෂය අසමත් වුවද පාසැල් සිසුන්ට 13 වසර දක්වා අඛණ්ඩව අධ්‍යාපනය ලබා ගැනිම සඳහා අලූත් විෂයන් 24 ක් හදුන්වා දෙන බව අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (22) ප්‍රකාශ කළේය.

රොබොටෙක් තාක්ෂණය ඇතුළු විෂයයන් 24 ක් මෙහිදි හදුන්වා දෙන බව කී ඇමතිවරයා ඒ යටතේ සිසුදරුවන්ට අඛණ්ඩ අධ්‍යපනයක් ලබා ගැනිමට හැකි වන බවද කීවේය. මෙම විෂයයන් 24 හි අධ්‍යාපනය ලැබිම සඳහා ගණිත විෂය සමත්විම අනිවාර්ය නොවන බව ප්‍රකාශ කළේය.

එම විෂයයන් 24 ඉගෙනිමට ගණිත විෂය සමත්විම අනිවාර්ය නොවුනත් උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාවෙන් ඉගෙනිම සඳහා සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සමත්විම අනිවාර්යවන බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වැය ශිර්ෂයන් පිළිබඳ විවාදයට එක් වෙමින් ඇසු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමතිවරයා මේ බව පැවසීය. ගණිත විෂය අසමත් අය සමත් කරවා උසස් පෙළට යොමු කරනවා මිස ගණිතය අසමත්ව උසස් අධ්‍යාපනයට අවස්ථාව නොදෙන ලෙසද මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටියේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.