එක ගමකින් තරුණ ව්‍යාපාරිකයින් 10 ක්

young businessmanතුරුණු දිරිය ලංකා බැංකු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අවම වශයෙන් එක් ගමකින් තරුණ ව්‍යවසායකයින් දහ දෙනෙකුවත් තෝරාගෙන ඔවුන්ගේ ස්වයං රැකියා නගා සිටුවීම සඳහා සහාය ලබාදීමට, කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය සැලසුම් සකස් කරමින් පවතී.

මෙය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලයේ අධීක්ෂණය හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීම මත කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය විසින් දිවයිනේ සියළුම ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ඒකාබද්ධ කිරීමෙනි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ දැනට ණය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් සහිත තරුණ ව්‍යවසායකයින් 823 ක් පමණ හඳුනා ගෙන තිබෙන අතර එයින් 200කගේ පමණ ව්‍යාපාරික සැලසුම් සකස් කිරීමේ කටයුතු කුඩා ව්‍යාපාර අංශයේ නිලධාරින්ගේ සහාය ඇතුව සිදුවෙමින් පවතී.

මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සඳහා පසුගියදා (10) අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ පැවති සැසියේදී මේ තොරතුරු අනාවරණය විය.

මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමයට පූර්ව සුදුසුකමක් ලෙස උපාධිය ඩිප්ලෝමා හෝ පිලිගත් වෘත්තීය පුහුණු ලබා දීම සැලකිල්ලට ගත්තද ඉදිරියේදී විදාතා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සහතික ලත් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාද ඇතුළත් කිරීමට අවධානය යොමුව ඇත.

අපෙක් මූලික සුදුසුකමක් වන්නේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචිය පිළිබඳව වසර 3 ක සහතිකයයි. ඊට අමතරව ඉදිරියේදී ව්‍යාපාරය සිදුකරනු ලබන බවට ග්‍රාමනිලධාරී සහිතකයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් හරහා බැංකුව වෙත ලබාදීම ප්‍රමාණවත් ලෙස සලකන බව සැසියට සහභාගි වූ ලංකා බැංකු නියෝජිතයන් පැවසීය.

ව්‍යවසායකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය හරහා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත අතර ණය යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳව මුද්‍රිත පත්‍රිකා සියළුම ලංකා බැංකු ශාඛාවලින් ලබා ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.