ගම්මිරිස් සැර වදී-කිලෝවට 900 යයි

Gammirisදේශීය ගම්මිරිස් සඳහා සහතික මිලක් ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලා සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ මූලිකත්වයෙන් පසුගිය දිනවල ගම්මිරිස් ගොවීන් විසින් පවත්වන ලදී. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එම ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පෙරේදා  (17) දින ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා අවස්ථාවක් ලබා දී තිබූ අතර ඒ අනුව එම අමාත්‍යාංශයේදී සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් ඊට සහභාගී වී තිබිණි.

එම අවස්ථාවට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ගම්මිරිස් ගොවීන්ද එක්වී සිටි අතර එහිදී විශේෂයෙන් ගම්මිරිස කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 900ක සහතික මිලක් නියම කිරීමට අමාත්‍යවරයා එකඟතාවය පල කර ඇත. එමෙන්ම ගම්මිරිස් මිලදී ගැනීම සඳහා ගම්මිරිස් බොගය වගාකරන ප්‍රදේශවල රජයේ මධ්‍යස්තාන ඇති කිරීමටද එහිදී අමාත්‍යවරයා එකඟතාවය පල කර තිබේ.

pepperඑමෙන්ම වහාම ක‍්‍රියාත්මක වනපරිදි ගම්මිරිස් ආනයනය තහනම් කිරීම, සුළු පරිමාන / මධ්‍ය පරිමාන / මහා පරිමාන ගම්මිරිස් ගැනුම්කරුවන් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම, ගම්මිරිස් වගා ගොවීන් සඳහා ලබාදුන් පැළ / පොහොර සහනාධාරය ගම්මිරිස් ආශ‍්‍රිත යන්ත‍්‍ර පහසු මිලට ලබා ගැනීම, පැඟිරි තෙල් සඳහා බෝතලයකට රුපියල් 7000කට වැඩි සහතික මිලක් ලබාගැනීම, මින් ඉදිරියට අනෙකුත් කුළු බඩු ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීම ඇතුළු ගොවි ඉල්ලීම් ගණනාවක් සහිත ලිපියක්ද නාමල් කරුණාරත්න මහතා විසින් අමාත්‍යවරයා වෙත ලබා දී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.