ගයාත්‍රි බිකිණි වටයට එක් නොවූ රහස් හෙළිදරව් වෙයි…………….

gayathri-diasඉන්දියාවේ නවදිල්ලියේ පැවති Top of the World විවාහක රූ රැජින තරඟය සඳහා සහභාගී වූ ගයාත්‍රි ඩයස් ගේ ක්‍රියාකලාපය තරඟ සංවිධායකයන් ගේ විවේචනයට ලක් වී ඇත. අවසන් වටයේදී නැති ලැජ්ජාවක් පාමින් බිකිණියෙන් සැරසී ගමන් කිරීමට අකමැතිවීම පිළිබඳව සංව්වීධායකයෙක්  කියා සිටියේ අවුරුදු 18 කෙල්ලෙක් වත් මේ ආකාරයට හැසිරෙන්නේ නැති බවයි.බිකිණි යෙන් සැරසී ගමන් කිරීමේ වටය මෙවන් තරඟ වල සාමාන්‍ය අංගයකි. මේ පිළිබඳව වෙනත් කරකරුවෙක් කියා gayathri-dias-1සිටියේ සාපේක්ෂ වශයෙන් වැඩි වයස් තරඟ කාරියක් වූ ගයාත්‍රි ඩයස් පරාජය හමුවේඋපක්‍රමික පසු බැස්මකට යොමු වූ බවයි.

නාන ඇදුම් වටයටත් ඇය සහභාගී වී නැත මේ පිළිබඳව මාධ්‍යට ප්‍රකාශයක් කළ ගයාත්‍රි කියා සිටියේ තමන් ගේ හිත අන්තිම මොහොතේ වෙනස්වී සදාචාරයේ රතු කට්ට පැනීමට හිත නොදුන් බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.