ගව පොර නතර කරන්නයි ඉන්දියාවේ උද්ඝෝෂණ……………

jallikattuදිනසේන රතුගමගේ

ගවයන් යොදාගෙන ඉන්දියාවේ සිදුකෙරෙන ජල්ලි කට්ටුක්‍රීඩාව වහාම තහනම් කරණ මෙන් ඉල්ලා 18 දා සවස යාපනය නගරයේ විරෝධතාවයක් පැවතුණි. ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු පළාත ඇතුළුව ප්‍රදේශ කීපයක මෙම ජල්ලි කට්ටු ක්‍රීඩාව තහනම් කොට ඇතත් තවමත් සමස්ත ඉන්දියාව තුළ එය තහනම් කොට නැතැයි විරෝධතාකරුවෝ කියා සිටිති.

ඉන්දියාව විවිධ බීම වර්ග තම රටට රැගෙන ඒමට අවශ්‍ය නීති රීතිja 01 සම්පාදනය කරණු ලැබුවත් ජල්ලි කට්ටු ක්‍රීඩාව නිසා ගවයන්ට සිදුවන හානිය නතර කිරීමට පියවර නොගැනීම දැඩි අසාධාරණයක් බව උද්ඝෝෂණ කරුවෝ තව දුරටත් කියා සිටියහ.jaf 02

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.