ගාල්ල මෛත්‍රීට

 

download (1)

ගාල්ල ආසන්යේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඑල නිකුත්විය. වැඩි ඡන්ද 16363කින් ගාල්ල ආසනය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජයග්‍රහණය කර ඇත.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා 39547

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 23184

2010 ජනාධිපතිවරණයේදී සරත් ෆොන්සේකා මහතා ගාල්ල ආසන්යේ ඡන්ද 27625ක් ද, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  25797 ලබා ගත්හ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.