ගුගල් සිංහල පරිවර්තකය එළිදකී  

සිංහල ගූගල් Google in sinhala (1)

පරිවර්තනය කළ හැකි ගුගල්  භාෂා පවුලට   සිංහල භාෂාව  එක්  වී තිබේ.

සිංහල භාෂාව ලෝකයේ තවත් භාෂා 86කට පරිවර්තනය කිරීමේ අවස්ථාව දැන් උදා වී තිබේ.

මෙම යාන්ත්‍රික පරිවර්තනය සීයයට සීයක් න්වරදී නොවුනත් ආසන්න අදහසක් ලබා ගැනීම  සඳහා ප්‍රයෝජනවත්ය.

විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනගැනීමට උනන්දු වෙන පිරිස් වලට මේ මෙවලම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.

දැනටමත් සිංහල පරිගණකයේ ලිවිය හැකි ආදාන මෙවලම බොහෝ දෙනා භාවිතා කරති.

(http://www.google.com/intl/si/inputtools/)

මුල් අවස්ථාවේදී මෙම පරිවර්තනයන් අප්‍රබන්ස සේ පෙනී ගියත් මෙම මෙවලම භාවිතා කරන  පිරිස  වැඩිවෙත්ම පරිවර්තනයන් වඩා නිවැරදි  වනු ඇත.

මෙතනට ගොස් ඔබම මේ මෙවලම අත් හදා බලන්න.

 

ඉහලින් ඇති ලින්ක් එක මත ක්ලික් කරන්න

සිංහල ගූගල් Google in sinhala (1)

 

මේ පුවත මිතුරන් අතරේ බෙදා හරින්න- ඒ මගින් මෙවලම වැඩිදියුණු කිරීමට සහය වෙන්න

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.