ගුවන් ටිකට් පතෙනුත් වංචාකළ මහ බැංකු නිලධාරිනිය ගැන පරීක්ෂණයක්…

air-ticket-fraudශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෙපාර්තමේන්තුවක ඉහළ නිලධාරිනියක් නිල විදේශ සංචාරවල නිරතවීමේදී ව්‍යාපාරික පන්තියේ ගුවන් ගමන් විස්තරයක් මහ බැංකුවට ලබා දී සාමාන්‍ය පන්තියේ ගුවන් ගමනක යෙදී රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් තම සන්තකයට ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉහළ පෙලේ පරික්ෂණයක් ආරම්භ වී තිබේ. මහ බැංකුවේ දෙපාර්තමේන්තුවක ප්‍රධානීන් නිල විදේශ සංචාරයන්හී නිරතවන අවස්ථාවේදි ඔවුන්ට ව්‍යාපාරික පන්තියේ ගුවන් ගමන් පහසුකම් මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලබයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවෙන්ම ලද අභ්‍යන්තර තොරතුරු මත ඉහත පරික්ෂණය ආරම්භ කර තිබේ.
අදාළ ඉහළ නිලධාරිනිය 2014 වසරේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සහ 2015 වසරේ ඕස්ට්‍රෙලියාවට ගිය නිල ගමන් ඇතුළු තවත් ගමන් කිහිපයක දී මෙලෙස මහ බැකුවේ මුදල් වංචා කළ බවට තොරතුරු මහ බැංකුවට ලැබී ඇත.
මහ බැංකුවේ මුදල් වංචාවන්ට සම්බන්ධ තවත් නිලධාරින් පිළිබඳව තොරතුරු ලැබි ඇති අතර ඔවුන් පිළිබඳව ද තව නොබෝ දිනකින් විමර්ශන ඇරඹිමට නියමිතව තිබේ.

ගුවන් ගමන් මුදල් වංචා සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින මෙම නිලධාරිනිය අතේ වැරදි තිබියදී ඒවා යට ගසමින් ව්‍යාජ වෛද්‍ය සහතික ඉරිපත් කොට මුදල් වංචා කළැයි සුළු සේවකයන්ගේ වෛද්‍ය පහසුකම් වසර 5 කට අත් හිටුවිමට මූලික වී ඇතැයි වෘත්තීය සමිති පරික්ෂණ කණ්ඩායම්වලට වාර්තාවක් ද ඉදිරිපත් කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.