ගුවන් යානා නැති සමාගමක්‌ ශ්‍රී ලන්කන් ගන්න එයි……………

SriLankan_Airlinesකිසිදු ගුවන් යානාවක්‌ නොමැති සමාගමක්‌ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාව මිලට ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇත. එම සමාගමේ ප්‍රධානියා ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවාවේ ඉහළ පෙළේ බලධාරියකු හමු වී සිය ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ අවස්‌ථාවේ ඉල්ලුම්කරුට අන්තර්ජාතික නඩු ගොනු වී ඇති බවට අනාවරණය වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාව පුද්ගලිකරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ඉල්ලුම්කරුවන් තිදෙනකු ඉදිරිපත් වී ඇති අතර ඉන් තෙවැනියා ගුවන් යානාවක්‌ හෝ හෙලිකොප්ටර් යානාවක්‌ නැති ඉහත කී පුද්ගලයා බව වැඩිදුරටත් හෙළි වී තිබේ.

මෙයට වසර ගණනකට පෙරද මෙම සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවාවක්‌ ආරම්භ කරන බවට ප්‍රචාරය කර තිබුණි.

(දිවයින)

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.