ගුවන් හමුදාපති පත්කිරීමත් ගැටළු සහගත තත්වයක.

SLAFනව ගුවන් හමුදාපතිවරයකු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්‍ෂක බලධාරීන් බරපතළ අර්බුදයකට මුහුණපා ඇත.

ගුවන් හමුදා ආරංචි මාර්ග දක්‌වන අන්දමට ගුවන් හමුදාවේ දෙවැනියා ලෙස කටයුතු කරන නිලධාරියාට එරෙහිව ගුවන් හමුදා නිලධාරියකු මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක්‌ ගොනු කර තිබේ.

දැනට නව ගුවන් හමුදාපති ලෙස පත් කිරීම සඳහා නම් දෙකක්‌ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේaන මහතා වෙත ඉදිරිපත් වී ඇත.

ගත වූ වසර 10 මුළුල්ලේ ගුවන් හමුදාපති පත් කිරීමේදී දෙවැනියා ලෙස ක්‍රියා කළ නිලධාරියාට එම ධුරය නොලැබී තිබේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.