ගෝඨාභය සුළු ජාතින්ගෙන් අවලංගු වුන කෙනෙක් – එස්. බී. කියයි

sb dissanayakeගෝඨාභයට බෞද්ධයන්ගෙන් ඉල්ලූමක් තිබුනට එයාට සුළු ජාතීන්ගෙන් ප‍්‍රසාදයක් නැහැ. ගෝඨාභය පසුගිය ආණ්ඩු කාලේ සුළු ජාතීන්ට කරපු දේවල් ඒ අයට මතකයි. සුළු එයාව ජාතින්  මනින්නේ එයාගෙ කි‍්‍රයාකාරකම් වලින්. දැන් හැබැයි ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ. එයා ජන්දයකට ආවොත් පරාදයි.  කතෝලික, හින්දු, මුස්ලිම්, දෙමළ ජන්ද නැතුව ලංකාවේ දේශපාලනය කරන්න බැහැ කියලා ගෝඨාභය දැන ගත යුතුයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.