ගෝඨා ගේ පැන්ෂන් ප්‍රමාදයි

 

 

gota

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතුව සිට ඉන් විශ්‍රාම ගැනීම වෙනුවෙන් ලබාදිය යුතු විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ලිපිය අතුරුදහන්වීමේ පුවත්ක්  වාර්තා වේ.

මේ ලිපිය ලබාදිය යුතුව ඇත්තේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් බවත්, අදාල ලිපියට අත්සන් කළ යුතු ලේකම්වරයා එය දිගින් දිගටම කල් හැරීම නිසා මේ තත්ත්වය ඇතිව ඇතැයි පැවසේ.

එහි පහල නිලධාරීන් පවසන්නේ අදාල ලේකම්වරයාට තනි තීරණයක් ගැනීමට නොහැකි බැවින් මේ ලිපියට අත්සන් යෙදීම කල්ගිය බවට ඔහු ඔවුන්ව දැනුවත් කර ඇති බවයි.

ආදාල ලිපිය නොලැබීම නිසා ගෝඨාභය මහතාට විශ්‍රාම වැටුපත්, තීරුබද්දෙන් නිදහස් මෝටර් රථ බලපත්‍රයත් අහිමිව ඇති බවද පැවසේ.

මේ ලිපියට අත්සන් කළ යුතු ලේකම්වරයා ඉකුත් ආණ්ඩු සමයේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ කීකරුම සේවකයකු බවත් වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.