චන්ද්‍රිකා රාජිත කථා කරති

chandrika&rajithaමානසික සෞඛ්‍ය සේවාව සංවර්ධනය කිරිම පිළිබදව විශේෂ සාකච්ඡාවක් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සහ හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මහත්මිය අතර පසුගියදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විනි. කලක් සමීපව ඇසුරු කළත් පසුව දේශපාලන  හේතු මත විරසක වුහ. දේශපාලනයේදී සදාකාලික සතුරන් හෝ මිතුරන් නැති බව සනාථ වී තිබේ.

මේ දෙපල දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වය පිළිබඳව දැඩි බලපෑමක් කරමින්  මහින්ද පිටමං කොට තබා ගැනීමට උත්සාහ දරමින් සිටිති.මෙහිදී මානසික සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට අවශ්‍ය පහසුම් ලබාදීම සහ මානසික සෞඛ්‍ය සේවාව ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට ව්‍යාප්ත කිරිම පිළිබදව අවධානය යොමු කර තිබේ.

එහිදී මානසික සෞඛ්‍ය සේවාව පිළිබදව වෛද්‍යවරුන්ට සහ හෙද නිලධාරින්ට විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදීමට ද තීරණය කර ලද අතර, පළමු අදියර යටතේ හෙද නිලධාරීන් 100කට පුහුණුවක් ලබාදීමට නියමිතය. යෝජිත හෙද විශ්ව විද්‍යාලයට බඳවා ගන්නා සිසුන්ට ද මානසික රෝග පිළිබද පුහුණුවක් ලබාදීමට ද මෙහිදී තීරණය කෙරුනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.