චම්පික රණවක සුමිත්‍රා සහ ලෙස්ටර් ගෙන් සමාව ඇයද සිටී

 

c8f29fc99996dfa78f964234a3f76283_L

 

 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය ගෙන් සමාව ඉල්ලා සිටී බව  ජාතික හෙළ උරුමය කියා සිටී.

 

 

photo

 

සිනමාවේදී ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේමිස් පීරිස් මහතා ජනාධිපති වරයා සිප ආචාරකරන ඡයාරූපයක් වෙනස් කොට දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට තැත් කල බව පාඨලී චම්පික රණවක මහතාට චෝදනා එල්ල වී තිබිණ.

photo (1)

සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය  හමුවී  මාධ්‍යයට ඉදිරිපත් කළ ඡායාරූප හරහා නොදැනුවත්ව සිදුවූ වරද පිළිබඳව  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  සමාවගෙන තිබේ.

තමන් මෙය හිතාමතා නොකළ බවත් ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කල ඡයාරූපයක්  තමන් මදය හරහා නොදැනුවත්ව ඉදිරිපත් කල බවයි මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ.

වෙනස් කල් ඡයාරූපයේ සිටින්නේ කොටි සංවිධානය බුද්ධි අංශය නයක් කේ .පී හෙවත් කුමරන් පද්මනදන්ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.