ඡන්ද තෑගි ලොරියක් අනුරාධපුරයේදී අල්ලයි

wotch-2

 

පාසල් උපකරණ,ක්‍රිඩා උපකරණ හා මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ ඇතුළු භාණ්ඩ රැසක් සහිත ලොරියක්  සොයාගත් බව මැතිවරණ නිලධාරීහු පවසති.

 

අනුරාධපුර මහනගර සභා භූමියේ නවතා තිබියදී   තමන්ගේ භාරයට දත් මේ ලොරිය   අනුරාධපුර නාගරික කොමසාරිස් සම්පත් ධර්මදාස මහතාට භාරදී  ඇත.

අනුරාධපුර මැතිවරණ කාර්යාලයට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් අනුව ලොරිය සොයාගෙන ඇත.

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.