ජාතියේ කප්රුකට පොල්ලක්-15% දක්වා කඩා වැටීමක්

 

 

f7o73se7Bank-of-Ceylon

 

 

2014 ඔක්තෝම්බර් සහ 2015 මාර්තු මාසය යන කාල පරිච්ඡේදය සඳහා නිකුත් කර තිබෙන නවතම අතුරු වාර්තාවෙන් ලංකා බැංකුවට මහා පරිමාණ ගනුදෙනු කරුවන් 10 දෙනෙකු රුපියල් බිලියන 2.5ක මුදලක් ගෙවා හැරීම පැහැර හැර ඇති බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන නවතම අතුරු වාර්තාවෙන් අනාවරණය කර ගෙන තිබේ.

මෙම සමාගම් අතර ප්‍රින්ටින් සමාගමක්, ප්‍රසිද්ධ ඇඟලුම් සමාගමක් මෙන්ම නාවික සමාගමක් සිටින බවත් ගනුදෙනු කරුවන්ගෙන් කිහිප දෙනෙකුටම එරෙහිව බැංකුව විසින් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබෙන බවත් අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

මේ අතර 2012 වසරේදී 56.3% ක්වු ලංකා බැංකුවේ ආදායම් වර්ධනය 2013 වසරේදී 15.7% දක්වා කඩා වැටී ඇත.

තවද ලංකා බැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරුවන් 15 දෙනෙකුට පමණක් ලබාදුන් බැංකු අයිරා පහසුකම් (Overdrafts) වලින් රුපියල් මිලියන 491 ක් ද ගෙවීම පැහැරහැර ඇති බව අනාවරණය වේ.

 

 

 

ලංකා බැංකුවයි මේ ඔබේ

 

[vsw id=”/zvcHPmh0Bsg” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.