ජනපති දියණිය ප්‍රචාරණයට යොදාගත් පොලිසියට වැඩ වරදී

Maithripala-Chathurika-Sirisena-පොලොන්නරුව පොලිසිය මගින් පසු ගිය 27 වෙනිදා මනම්පිටිය නිශ්ශංකමල්ල විද්‍යාලයේ පවත්වනු ලැබූ ජංගම සේවයකදී ජනපති දියණියගේ රුව යොදාගන අත් පොත නිර්මාණය කර තිබීම පිලිබඳ ජනපතිවරයා දැඩි අප්‍රසාදය පළකර තිබෙනවා.

තම පවුලේ කිසිවෙකුගේ චායාරූපයක් මින් ඉදිරියට කිසිම ප්‍රචාරන කටයුතතක් සඳහා  භාවිතා නොකරන ලෙසත් ජනපතිවරයා වැඩි දුරටත් පවසා තිබේ.

අවසානයේ ජනපතිගේ හිතාගන්නට සිත පොලිස් ජංගම සේවය කළ උත්සාහය ඔවුනටම පාරාවළල්ලක් වීම සොබාදහම ඔවුනට කළ සරදමක් වැනියි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.