ජනපති බේරයි- සංවිධායක කපයි

lankadeepaer

 

 

ආණමඩුව ආසනයේ මදුරංකුලියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලයට අතුල්වුනු පිරීසකගේ අරමුණ වුනේ  කාර්යාලයට  අලාභ හානි කිරීමයි.

 

කාර්යාලයට හානි පමුණුවන අතරවාරේ   ආනමඩුව බිම් මට්ටමේ සංවිධායකයාට විරෝධය පළ කල හැකි මගක් ඔවුන්ට මතක් විය.

එහි තිබු බැනරයක  ජනාධිපතිවරයාගේ රුව ඉතුරු කර එය සංවිධානය කළ පුද්ගලයාගේ රුව සහිත බැනර් දෙකකට අලාභ හානි සිදු කළහ.

මේ මගින් අලාභ හානි කිරීම සහ තමන්ට අවශ්‍ය  පණිවිඩය යන අරමුණු  දෙකම ඔවුන් ඉටු කර ගත්හ.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.