ජනාධිපතිතුමාට ධුර කාලය පිළිබඳව කුකුසක්

maithripala-sirisenaජනාධිපතිවරයෙක් සාමාන්‍යයෙන් තම ධුර කාලය පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසා බලන්නේ තව දුරටත් බලයේ රැඳී සිටීමට සිත් පහළ වූ විටය. හිටපු ජනාධිපතිනිය චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග බණ්ඩාරනායක සරත් සිල්වා අගවිනිසුරුගෙන් තම ධුර කාලය පිළිබඳව විමසා බැලුවේ තවදුරටත් වසර දෙකක් බලයේ රැඳී සිටිය හැකි දැයි සොයා බැලීම සඳහාය.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඒ ආකාරයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසීමක් සිදු කොට ඇත 2015 ජනවාරි නම් නමවෙනිදා සිට වසර හයක කාලයක් සඳහා තමන්ට ජනපති ධුරයේ රැඳී සිටිය හැකි දැයි ජනාධිපතිවරයා දැන්        ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසුමක් සිදු කොට ඇත.

ජනාධිපති වරයාගේ ඉල්ලීම් ජනවාරි මස එකොළොස් වැනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විමර්ශනයට ලක් වෙනු ඇත.

maithri

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.