ජනාධිපති දුර අපේක්ෂක රංගනයට ලක්ෂ දෙකක බිලක්

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට මඩ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සදහා යොදාගන්නා ලද ඩුප්‍ලිකේට් සිරිසේන හෙවත් ආර්.ඒ.ඩී. සිරිසේන නිසා ජාතික රූපවාහිණි සංස්ථාවට රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් පන්දහස් අටසිය අනූ හතයි ශත 60ක බිලක් ගෙවීමට සිදුවී තිබේ.

ඩුප්ලිකේට් සිරිසේන යොදාගන්නා ලද රූපවාහිනී ‍දැන්වීම නිර්මානය කිරීම සදහා දින 28ක කාලයක් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ නේවාසික පහසුකම් සැපයීම නිසා මෙම බිල ගෙවීමට සිදුවී තිබේ. රූපවාහිනී සංස්ථාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් චන්ද්‍රපාල ලියනගේ මහතාගේ නමට මෙම ගෙවීම් වව්චරය එවා ඇත. වර්තමාන පාලන අධිකාරිය මෙය ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.