ජනාධිපති නැවතී සිටි හෝටලයේ මල කෙළියක්…

Loews Regency Hotel71 වන එක්සත්ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසියට සහභාගීවන ජනාධිපතිවරයා නැවතී සිටි නිවුයෝක් නුවර ලොවර්ස් රීජන්සි හෝටලයේ පසුගිය 20 දා මහා කලබැගෑනියක් ඇති වී තිබිණි. මේ කලබැගෑනියට හේතු වූයේ එක්වරම හෝටලයේ අනතුරු හගවන සංඥා නාද වීමය.
මේ සංඥා නාද වීමත් සමග මුලු හෝටලයම දැඩි ලෙස කලබල විය. ආරක්ෂක අංශ ශබ්ද වාහිනී මගින් හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් ළේය. මේ සමග තෙවරක්ම පිට පිට අනතුරු සංඥා නාද වුණු අතර හෝටලයේ දෙවැනි මහලේ ගින්නක් නැගෙන ලකුණු පහළ කරමින් දුමක්ම තුවෙමින් තිබිණි. මේ වනවට ජනධිපතිවරයා සිටියේ හෝටලයේ 10 මහලේය. කෙසේ වෙතත්  පැය භාගයක් යනවිට තත්වය යථා තත්වයට පත්කළ බව වාර්තා විය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.